Processtöd för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Processtöd för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård med fokus på samverkan

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm län är en gemensam satsning mellan Storsthlm och Region Stockholm. En av de långsiktiga målsättningarna för arbetet inom Uppdrag psykisk hälsa är att stärka strukturerad samverkan mellan verksamheter i länet, i arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem. Som en del i detta arbete har processtöd erbjudits kommuner och stadsdelar i lokala seminarieserier med syfte att främja, utreda och samverka kring skolnärvaro.

FoU Nordväst har fått i uppdrag att följa upp processtödet som metod med fokus på samverkan. Detta kommer att göras genom för- och eftermätningar i form av enkäter som skickas ut till de som deltar i seminarieserierna, samt genom intervjuer med nyckelpersoner från de kommuner som medverkar under hösten 2022. Genom att titta på om, och hur, processtödet bidrar till att öka kunskapen om hur skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård kan samverka i arbetet med att främja skolnärvaro, är målet att kunna identifiera centrala faktorer för främjad samverkan och att synliggöra utmaningar och hinder för samverkansprocesser.