Samverkan Tureberg och Edsberg

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Samverkan Tureberg och Edsberg

Sedan slutet av 2016 bedriver FoU Nordväst följeforskning av kommunens trygghetsarbete i första hand i kommundelarna Tureberg och Edsberg. Syftet med följeforskningen är att studera hur Sollentuna kommun implementerar EST-modellen (Effektiv Samordning för Trygghet) lokalt i sitt trygghetsskapande arbete med ett särskilt fokus på arbetsprocesser, samverkan och kommunikation inom följande områden:

  • Internt i kommunen
  • Mellan polisen, Sollentunahem och kommunen
  • Externt utåt mot medborgarna

Följeforskningen  beaktar och bevakar EST-modellen och möjliga utvecklingsområden kopplat till trygghetsprojektet Tureberg/Edsberg och bidra till att identifiera och studera olika sociala indikatorer inom det trygghetsskapande arbetet.


 

Kontaktperson


Tore Svendsen

Utredare