Publikationer

Missbruk och beroende
ASI-intervjun ur ett klientperspektiv - ”Mitt liv fick plats i intervjun”

Vad anser klienterna om att bli intervjuade med utredningsinstrumentet ASI (Addiction
Severity Index)? Kan vi använda deras synpunkter för att bli bättre på att använda ASIintervjun?
Dessa frågor ställde sig missbruksenheten i Sigtuna kommun. För att ta reda på
detta inleddes ett samarbete mellan arbetsgruppen i Sigtuna och FoU-Nordväst.

Den här rapporten är ett resultat av samarbetet som utvecklades mellan personalen i Sigtunas
missbruksgrupps myndighetsavdelning och FoU-Nordväst. Arbetsgruppen presenterade ett
tydligt och genomförbart uppdrag. De ville veta vad klienterna anser om att bli utredda med
ASI-intervjun. ASI-intervjun används inom missbruksvården i de åtta nordvästkommunerna
och är även väl spritt inom Sverige.