Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Leva ett så normalt liv som möjligt - Det är där hjälpen ska sättas in

Kvinnomisshandel, eller det under senare år alltmer använda begreppet
våld i nära relationer, är ett allvarligt socialt problem som kräver stora
samhälleliga insatser. I socialtjänstlagen står det tydligt framskrivet att det
är socialnämndens skyldighet att tillgodose stöd och hjälp för vuxna och
barn som lever i familjer med en våldsproblematik. I början av 2014 tog
därför Sollentuna kommun initiativ till en kommungemensam
undersökning om hur brukarna upplevde det stöd och hjälp de fått från
kommunernas socialtjänst. Under året som följde genomfördes en
brukarundersökning om våld i nära relationer inom nordväst i Stockholms
län. I undersökningen deltog följande kommuner Järfälla, Solna,
Sollentuna, Sundbyberg, Upplands bro och Upplands Väsby. I den här
rapporten får vi ta del av våldsutsattas erfarenheter och upplevelser av
mötet med socialtjänsten men också få en inblick i hur kommunerna
organiserar arbetet mot den här formen av våld.