Publikationer

Försörjningsstöd & Arbetsmarknad
Finsam

Fördjupad målgruppsinventering av nyanlända med försörjningsstöd i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

 

På uppdrag av Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna har FoU Nordväst genomfört en fördjupad inventering av målgruppen nyanlända personer (upp till 4 år i landet) som uppbär ekonomiskt bistånd. Kunskapen ska användas för att skapa riktade insatser för att målgruppen ska kunna komma till arbete eller studier.

Finsam kallas det samarbete som utgår ifrån lagen om finansiell samverkan, den s.k. Finsamlagen. De huvudmän som ingår är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommun.