Workshop om implementering

- beslutsstöd inför förändringsarbete

Inbjudan till workshop om implementering – beslutsstöd inför förändringsarbete

 

Workshopen är en del i arbete att utveckla ett beslutsstöd inför förändringsarbete och ingår i ett forskningsprojekt som handlar om implementering.

Processen som föregås av att nya metoder införs i en verksamhet ser olika ut. Det kan röra sig om allt från att en ny lag eller en riktlinje ska börja gälla till att någon hört talas om en metod som verkar effektiv och lyckosam, och inspirerats att vilja testa denna i verksamheten.
Vi är nyfikna på hur behovsanalysen ser ut för att säkerställa en framgångsrik implementering av ett nytt arbetssätt. Ambitionen är att utveckla ett beslutsstöd som, för det första, underlättar identifieringen av verksamhetens behov och, för det andra, är ett stöd för att hitta bästa möjliga matchning mellan den metod som ska införas, och verksamheten.

Vi bjuder nu in till en workshop för att tillsammans ta fram mål för en behovsanalys och implementering som är värdefulla i ett beslutsstöd.
Är du engagerad i förändringsarbete är du välkommen att delta i denna utforskande workshop. Inga särskilda erfarenheter eller kunskaper krävs.

Workshopen är en del av forskningsprojektet Hur gör evidens nytta för brukare? Den finansieras av FORTE och drivs av FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet åren 2019-2021.Kontaktperson

Gunilla Avby

forskare & FoU-chef


Datum

19 februari 2019

Plats

Widerströmska huset (vid Karolinska Institutet), Tomtebodavägen 18A, Solna

Tid

13.00 - 16.00

Arrangörer

FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet.