Benchmarking-rapport om rätt till tillfälligt boende

Publikation inom Försörjningsstöd och arbetsmarknad

Kontaktperson

Henrik Karlsson

Utredare

 

För kontakt med Henrik - hör av er till FoU-chef


Benchmarking - Rätt till tillfälligt boende i nordvästkommunerna

 

Hur bedömer socialsekreterare rätten till tillfälligt boende? FoU Nordväst har benchmarkat hur socialsekreterare utreder och bedömer rätten till tillfälligt boende inom ekonomiskt bistånd i de nordvästra kommunerna i Stockholms län. Fokusgrupper och vinjetter med fiktiva fall användes. I fokusgrupperna framkommer bland annat att kommunerna tenderar att ställa lite olika krav och se lite annorlunda på det egna ansvaret när barnfamiljer söker tillfälligt boende. Vinjetterna visade att vissa kommuner tenderade att i något högre grad vara benägna att bevilja de fiktiva klienterna tillfälligt boende, medan andra lutade något mer åt att avslå. Svaren präglades dock av en hög spridning. Ladda ner rapporten och läs mer!


Av: Henrik Karlsson, Maria Bennich & Mattias Hellgren

Benchmarking - Rätt till tillfälligt boende