FoU Nordväst dokumenterar samtiden

IFO-övergripande uppdrag

Kontaktperson


Kristina Engwall

FoU-chef & docent


- för att lära för framtiden!

Coronakrisen påverkar socialtjänstens arbete, anställda och brukare på många olika sätt. Nya problem som tidigare inte funnits dyker upp, frånvaron är hög och social distansering ställer upp hinder. Samtidigt engagerar sig medarbetare, nya arbetssätt tillkommer och tidigare oprövade samarbeten kommer till stånd.
FoU Nordväst vill dokumentera dessa hinder, utmaningar och innovationer. Därför intervjuar vi nu chefer, medarbetare och brukare i några olika verksamheter för att sammanställa läget. Vi gör sedan upprepade intervjuer med några personer för att kunna följa verksamhetens utveckling under Coronakrisen. Ibland kompletterar vi intervjuerna med enkäter.
Kunskapen ska användas för att få perspektiv på vad som hände men också för att lära för framtiden. Vad fungerade bra? Vilka arbetssätt underlättade? Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad behöver vi tänka på för eventuellt nya kriser?
Intervjuer och enkäter kommer att sammanställas och analyseras. Resultaten kommer att presenteras skriftligt i FoU-rapporter, men också muntligt. Förhoppningsvis har FoU Nordväst resultat att presentera redan på höstens Socionomdag!