Guidebok till analysverktyget Fem Trianglar

Publikation inom Barn, ungdom & familj

Kontaktperson


Henrik Karlsson

Utredare

 

För kontakt med Henrik - hör av er till FoU-chef


Fem trianglar - en guidebok

Den här guiden är resultatet av ett mångårigt arbete på FoU Nordväst med att utveckla arbetet med analyser i BBIC-utredningar.

Fem tringlar är ett verktyg för att underlätta en sammanhållen utredning som väger samman skydds- och riskfaktorer, formulerar en riskprognos, identifierar centrala behov och bedömer mottaglighet. Guiden är ett komplement till Socialstyrelsens BBIC-material Grundboken och Metodstödet.

Fem Trianglar har tagits fram av Henrik Karlsson, utredare på FoU Nordväst.


Av: Henrik Karlsson

Fem Trianglar - en guidebok

Av: Henrik Karlsson

Fem Trianglar - arbetsmaterial