Förändring pågår!

Nyhet

Kontaktperson


Anna Gärdegård

tf FoU-chef


Förändring pågår!

23 mars kommer FoU Nordväst flytta till Järfälla och bli sambo med FOU Nu. FoU Nu är en Forsknings- och Utvecklingsverksamhet med inriktning mot funk och äldre och i samverkan mellan Region Stockholm och de sju kommuner Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Dvs samma kommuner som FoU Nordväst med skillnad att Sundbyberg även är en av våra ägarkommuner och att huvudman för FoU Nu är Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Under 2021 ska organisation, styrning och samverkan för båda dessa FoU:er ses över. Under denna tid går Anna Gärdegård in som tf FoU-chef på FoU Nordväst. Vi ser framemot att få många nya FoU kollegor och att bygga vidare ett starkt och kunnigt FoU Nordväst/Nu!