Året som gick och året som kommer

Nyhet

Kontaktperson


Anna Gärdegård

tf FoU-chef


VB & VP

Nyfiken på att läsa om FoU Nordvästs corona-år?

Nu har vi publicerat verksamhetsberättelsen för 2020.

2021 hoppas vi blir mindre omvälvande än 2020 men för FoU Nordväst blir det stora förändringar i och med att vi flyttar till FoU nu och Järfälla. Vi har fortsatt många spännande uppdrag som går att läsa mer om i verksamhetsplanen för 2021.

 


FoU Nordväst

Verksamhetsberättelse 2020

FoU Nordväst

Verksamhetsplan 2021