Pernilla Leviner föreläser om social barnavård i rättslig förändring

Webbinarium

Föreläsning om social barnavård i rättslig förändring

I höst inleds datainsamlingen i forskningsprojektet barnets färd genom den sociala barnavården som bedrivs av forskare från Stockholms universitet i samarbete med FoU Nordväst. Nu arrangeras den första i raden av föreläsningar som kommer hållas inom ramen för projektet. Vi berättar om var projektet befinner sig och forskarna kommer att presentera sig. Läs mer om projektet här.

Pernilla Leviner som ingår i forskargruppen kommer föreläsa om social barnavård i rättslig förändring. Sällan har den sociala barnavården diskuterats så intensivt som under det senaste dryga året. I kölvattnet av det så kallade Lilla hjärtat-fallet kom det ena politiska initiativet efter det andra och detta skedde i ljuset av att barnkonventionen precis hade blivit svensk lag. Men vad innebär egentligen konventionens inkorporering för den sociala barnavården och vilka rättsliga reformer är det som har trätt i kraft och vad är att vänta? I denna föreläsning försöker Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, bena ut huvuddragen i förändringarna den rättsliga regleringen som socialtjänsten har att förhålla sig till i arbetet med att stödja och skydda barn och unga.

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna!


 

Kontaktperson på FoU Nordväst

Martin Åberg

Utredare


Datum

11 juni 2021

Plats

Digitalt via zoom

Tid

10.00 - 11.30


Föreläsningen kommer tyvärr inte kunna ses i efterhand