Barnets färd i den sociala barnavården

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj


Om Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier.

Nordvästkommunerna deltar en i 6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet. Studien finansieras genom Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning och påbörjades 2020.

Läs om projektet på Stockholm Universitets hemsida. HÄR!

Projektledare: Stefan Wiklund, Stockholms universitet


 

Kontaktperson på FoU Nordväst


Martin Åberg

Utredare
Nyhetsbrev - april 2022

Nyhetsbrev - februari 2022

Första datainsamlingen är klar

Tack för er hjälp!

Datainsamlingen gällande baslinjeenkäten är avslutad. 2123 enkäter har fyllts i.


Här kan du se Stefan Wiklund, professor i socialt arbete, diskutera projektet med Anna Gärdegård på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 19 november 2020.