Barnets färd i den sociala barnavården

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj


Om Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier.

Nordvästkommunerna deltar en i 6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet. Studien finansieras genom Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning och påbörjades 2020.

Läs om projektet på Stockholm Universitets hemsida. HÄR!

Projektledare: Stefan Wiklund, Stockholms universitet


 

Kontaktperson på FoU Nordväst


Martin Åberg

Utredare
Nyhetsbrev - april 2022

Nyhetsbrev - februari 2022

Första datainsamlingen snart klar

Avslutningsdatum för datainsamling sista april – tack för er hjälp!

Med målet att nå runt 2 000 enkäter har baslinjemätningen sträckts ut att gälla fram till sista april. Ett vägande skäl med så pass många enkäter är att det krävs för att göra beräkningar för till exempel vårdformer som är proportionerligt mindre vanliga (t ex SiS-placeringar).


Här kan du se Stefan Wiklund, professor i socialt arbete, diskutera projektet med Anna Gärdegård på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 19 november 2020.