Barnets färd i den sociala barnavården

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj


Om Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier.

Nordvästkommunerna deltar en i 6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet. Studien finansieras genom Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning och påbörjades 2020.

Från Fortes hemsida:

Syftet med programmet är tvåfaldigt: I en longitudinell ansats skall ca 2000 barn och ungdomar i tio kommuner följas genom barnavårdssystemet, från det att utredning avslutas med beslut om avslut utan åtgärd eller med beslut om olika former av insatser. Datainsamlingen inkluderar uppgifter från socialarbetare om barnen och deras föräldrar avseende barnen och föräldrarnas problembilder, vilka insatser de får och varför. Programmet vill bidra till en fördjupad förståelse för vägarna genom systemet, men också ge en bild av vilka typer av insatser som påverkar barnen och ungdomarna positivt. Programmets andra syfte är att bidra till ett närmande mellan forskning och praktik. På basis av de forskningsresultat som inhämtats enligt ovan, är tanken att programmet skall kunna bidra med utveckling av fungerande och lättanvända system för lokal uppföljning.

Projektledare: Stefan Wiklund, Stockholms universitet


 

Kontaktperson på FoU Nordväst


Martin Åberg

Utredare
Datainsamling hösten 2021

Efter sommaren 2021 börjar det omfattande och spännande arbetet med att följa barnens väg genom den sociala barnavården. Datainsamlingen sätter igång på allvar då den första omgången enkäter ska fyllas i.

Nu i vår ska enkäter testas och färdigställas. Projektets referensgrupp, som består av socialtjänstmedarbetare i nordvästkommunerna, träffar forskargruppen med jämna mellanrum. I början av juni anordnas en digital föreläsning med Pernilla Leviner, docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon forskar bl.a. om frågor som rör socialrätt och barnrätt.

Vi uppdaterar er med datum så snart vi kan.

Det är det första av många evenemang som kommer att genomföras parallellt med forskningsprojektet.


 

Här kan du se Stefan Wiklund, professor i socialt arbete, diskutera projektet med Anna Gärdegård på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 19 november 2020.