Barnets färd i den sociala barnavården

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj


Om Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier.

Nordvästkommunerna deltar en i 6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet. Studien finansieras genom Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning och påbörjades 2020.

Läs om projektet på Stockholm Universitets hemsida. HÄR!

Projektledare: Stefan Wiklund, Stockholms universitet


 

Kontaktperson på FoU Nordväst


Martin Åberg

Utredare
Datainsamling hösten 2021

Datainsamlingen är igång!

1 november börjar nordvästkommunerna fylla i enkäter. 2000 barn kommer att följas under forskningsprojektets gång.

Referensgruppen fortsätter att träffas under hösten och vintern för att diskutera projektet och planera för fler evenemang som kommer att genomföras parallellt med forskningsprojektet.

 


 

Här kan du se Stefan Wiklund, professor i socialt arbete, diskutera projektet med Anna Gärdegård på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 19 november 2020.