Presentationerna från Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2021

Evenemang

Här kan du ta del av alla presentationer från Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2021.

Inspelat i Järfälla 28 oktober 2021.

 

Placerade barn och ungas hälsa – hälsoundersökningar och samverkan mellan professioner med Bo Vinnerljung

2020 fick FoU Nordväst i uppdrag av Storsthlm att undersöka användningen av hälsoundersökningar i samband med placeringar av barn och unga i Stockholms län. Rapporten, som släpptes i maj i år, visar på utmaningar i arbetet med hälsoundersökningar och hälsa i bredare mening när barn befinner sig i samhällsvård. I det här passet samtalar FoU:s medarbetare Baharan Kazemi och Sofi From med Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete, kring vad som behöver hända för att placerade barn och unga ska få tillgång till den hälso- sjuk och tandvård som de har rätt till.

Med Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete Stockholms universitet Baharan Kazemi, forsknings- och utvecklingsledare & Sofi From, utredare FoU Nordväst


Erfarenheter av systematisk uppföljning inom missbruks- och beroendevården

Ett samtal om att ”börja där klienten är” omsatt till verksamhetsutveckling. Vikten av att anpassa stöd-, utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån verksamheters olika behov och förutsättningar och vad som var viktigt för Sollentunas missbruks- och beroendevård.

Med Lotta Bratt Becker, Sollentuna kommun Anna Gärdegård, tf chef FoU Nordväst


Praktiska och konkreta steg mot en socialtjänst i framkant utifrån analys och verksamhetsutveckling

Sigtuna kommun är för många en pittoresk småstad men har under åren utvecklats till en av landet mest segregerade kommuner. Hur kan en negativ trend vändas och se till att barn och ungdomar växer upp med så bra förutsättningar som möjligt? För Sigtuna kommun såväl som för individ- och familjeomsorgsförvaltningen har det handlat om att säkerställa att vi arbetar utifrån rätt grund, vågat möta sanningen och identifiera utmaningarna för att kunna hitta lösningar och nå de vi ska nå på bästa sätt.

Med Fredrika Berge & Lena Sörsten, Sigtuna kommun


Kontaktperson: Martin Åberg

 

 

Socialtjänsten och det digitala utanförskapet

Socialtjänstens brukare befinner sig numera i ett digitaliserat samhälle, som ställer nya krav på sina medborgare för att få tillgång till samhällstjänster och samhällsinformation på samma villkor som andra. Att kunna delta digitalt har blivit en allt viktigare faktor för den enskildes förutsättningar att få jämlika levnadsvillkor, ekonomisk och social trygghet och egenmakt över sitt liv. FoU Nordost och nordostkommunerna arbetar med att stärka den digitala förmågan hos nyanlända, och om de fyra frågor som socialtjänstens verksamheter behöver kunna besvara i arbetet med att motverka framväxten av ett digitalt utanförskap bland sina brukargrupper.

Mrd Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost


Prata med barn – nylansering av metodstödet!

”Prata med barn” är ett digitalt metodstöd som vänder sig till socionomer som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. Det innehåller svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper. Under året har metodstödet genomgått ett utvecklingsarbete, där innehåll och utseende har justerats för att bli mer användarvänligt.

Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost Baharan Kazemi, forsknings- och utvecklingsledare FoU Nordväst


Vad kännetecknar en lärande organisation?

Sedan 2019 driver FoU Nordväst tillsammans med FoU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av FORTE tillämpad välfärdsforskning. Vad har gjorts hittills och var befinner sig projektet just nu? Och hur kommer en lärande organisation in i bilden?

Med Håkan Uvhagen, verksamhetschef FOU nu