Maria Andersson Vogel föreläser om flickor vid de särskilda ungdomshemmen

Föreläsning

Foto: Stockholms universitet och Unsplash


Inom ramen för forskningsprogrammet Barnets färd i den sociala barnavården bjuder forskargruppen i samarbete med FoU Nordväst in till föreläsningar och andra event. Innan sommaren 2021 föreläste Pernilla Leviner om social barnavård i rättslig förändring.

Nu är det dags för Maria Andersson Vogel, fil.dr. i socialt arbete, att föreläsa om:
Flickor vid de särskilda ungdomshemmen - vårdbehov, behandling, bemötande

 

Maria ingår i forskargruppen och arbetar även på FoU Nordväst - läs mer om Maria här.

Förutom föreläsningen med Maria kommer representanter för forskargruppen informera och uppdatera om projektets utveckling.

Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs via länken nedan.

Varmt välkomna!Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare


Datum

18 februari 2022

Plats

OBS! Ändrat till endast digitalt

Digitalt

På Zoom (länk skickas innan sändningen)

Tid

09.00 - 10.30


Om Barnets färd i den sociala barnavården

Nordvästkommunerna deltar en i 6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet. Studien finansieras genom Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning och påbörjades 2020. Läs mer om projektet på Stockholm Universitets hemsida. HÄR!