_Maria Andersson Vogel

forskare

Kontakt

  • 08-
  • maria.andersson.vogel@sollentuna.se


Jag är socionom, fil.dr. i socialt arbete och ny forskningsledare här på FoU Nordväst. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör barn och unga med psykosocial problematik och samhällets stöd och insatser för dem. Främst har jag intresserat mig för SiS särskilda ungdomshem och de senaste åren specifikt vård och behandling för de flickor som placeras där. Jag driver för närvarande ett projekt om betydelsen av kön, klass och etnicitet för bedömningar i LVU-mål tillsammans med Tove Pettersson, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och ingår också i forskargruppen för forskningsprojektet ”Barnets färd i den sociala barnavården” som drivs av Stockholms universitet i samarbete med FoU Nordväst. I min forskning har jag ett särskilt intresse för frågor om kön och klass kopplat till den sociala barnavården samt fokus på barn och ungas egna perspektiv och förståelser.

 

Publikationer i urval:

Vogel, M.A. (2020). Disciplinering, femininitet och tvångsvård. Tjejers vardag vid särskilda ungdomshem. Lund: Studentlitteratur.

Vogel, M.A. (2018) Endeavour for autonomy – how girls understand their lived experiences of being referred to secure care. YOUNG. Nordic Journal of Youth Research.

Enell, S., Gruber, S. & Vogel, M.A. (Red.) (2018). Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution. Lund: Studentlitteratur.

Vogel, M.A. & Enell, S. (2018). Staten och kapitalet. Om Statens institutionsstyrelse och deras roll på barnavårdsmarknaden. I M. Sallnäs & S. Wiklund (Red.) Socialtjänstmarknaden. Om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen. Stockholm: Liber.

Vogel, M.A. (2016). Psykisk ohälsa, utsatthet och en legitimerande oro – diskursiva förståelser av flickor som placeras vid särskilda ungdomshem. Socialvetenskaplig tidskrift, 23(2), 109-128.

Vogel, M. A.; Sallnäs, M. & Lundström, T. (2014) Good idea, bad prerequisite, zero result – The meaning of context in implementing aftercare for young people. Journal of Children’s services, 9(3), 248-260.

Vogel, M. A. (2012) Särskilda ungdomshem och vårdkedjor. Om ungdomar, kön, klass och etnicitet. Avhandling. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.