Avhopp från kriminella nätverk och förebygga nyrekrytering – KICK OFF

Nyhet

Det minglades i FoU Nordväst nya lokaler i Jakobsbergs sjukhus. Förutom de inbjudna föreläsarna och representanter från nordvästkommunernas socialtjänster fanns länsstyrelsens ansvarige på plats. Det finns regionalt och nationellt intresse för hur nordvästkommunerna tar sig an dessa angelägna frågor. Läs om uppdraget och se presentationerna här. 

”90-95 % vill hoppa av”, säger Juri Escobar, som har arbetat med avhoppare sedan 2015 då Fryshuset var först i Sverige med att arbeta med s.k. avhoppare.

Juri är inbjuden för att berätta om målgruppen och sätta in uppdraget i både ett historiskt och aktuellt sammanhang.

- Vapnen har alltid funnits, säger han. Men våldet har eskalerat. Juri utgår ifrån nyckelbegrepp som nätverk och gäng, våld och konflikter, skydd och säkerhet samt multidisciplinär behandling då han beskriver målgruppen och dess stödbehov. Han lyckas på en dryg halvtimme beskriva människorna, mekanismerna och den möjliga vägen ut som han delar upp i fyra faser. Vilka faserna är kan du se i hans presentation. 

Vad kommer hända härnäst? Det är en fråga som upptar Stephan Kiernan och hans kollegor på norrortspolisen. De kartlägger kontinuerligt alla tänkbara konfliktytor för att bedöma hotbilder hos individerna i de kriminella nätverken.

- Det gäller att ha koll på rätt killar vid rätt tidpunkt, säger han. Att försöka förutse skeenden i dessa miljöer är svårt men avgörande. Timing är a och o när man ska fånga ett avhopp. En annan viktig del i polisarbetet är samverkan med andra samhällsaktörer och veta vilken information som kan delas och vid vilken tidpunkt den ska delas. Se Stephans presentationen på denna sida.

Rätt tidpunkt är även något projektledaren Jörgen Larsson nämner i sin presentation. Han är tjänstledig från sin tjänst hos polisen i Järva för att arbeta med detta uppdrag de närmsta 12 månaderna. Hans erfarenhet är att individerna i de kriminella miljöerna är lättare att nå i vissa åldrar och perioder i livet. Och svårare i andra. Uppdraget har två huvudspår. Den del som rör avhoppare kan påbörjas här och nu. Arbetet med att förebygga rekrytering till de kriminella nätverken behöver mer förarbete. Var ska fokus ligga? Se Jörgen tala om uppdragets upplägg i hans presentation.

Eftermiddagen avslutas med att representanterna för nordvästkommunerna gavs möjlighet att berätta om var de står i processen och hur de ska representeras i det fortsatta arbetet. Nästa steg är att träffas i de strategiska och operativa arbetsgrupperna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, följ oss i sociala medier och håll utkik på vår hemsida för att följa arbetet framöver.

 


Kontaktperson

Jörgen Larsson

ProjektledareFakta om uppdraget

Uppdraget påbörjades i mars 2022 och ska pågå i 12 månader. Från FoU Nordväst arbetar två nyanställda medarbetare med uppdraget.

Jörgen Larsson arbetar heltid som projektledare.

Emy Bäcklin arbetar deltid som forsknings- och utvecklingsledare.

Uppdraget har två fokusområden:

  • att tillsammans med nordvästkommunerna utveckla arbetet med att förebygga nyrekrytering till kriminalitet
  • att tillsammans med nordvästkommunerna utveckla stöd till s.k. avhoppare som vill lämna kriminalitet

I och med arbetet ska socialtjänsten i nordvästra Stockholmsregionen arbeta mer samordnat med dessa frågor. Såväl sinsemellan som tillsammans med andra viktiga samhällsaktörer och myndigheter. Uppdraget avser att generera kunskap som kan vara till nytta för socialtjänstens verksamheter för att bättre kunna hantera samhällsproblem kopplade till kriminalitet.Juri Escobar berättar om målgruppen.


Stephan Kiernan berättar om polisens arbete.


Jörgen Larsson berättar om det kommande arbetet.