20 år med FoU Nordväst – En jubileumsskrift

Publikation

20 år med FoU Nordväst – En jubileumsskrift


FoU Nordväst, forsknings- och utvecklingscentret som startade som en satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten, firar 20 år med alla åtta nordvästkommuner som ägare. Det vill vi fira med en tillbakablick på de år som gått, några reflektioner kring organisationen och det omgivande samhället och en framåtblick till allt vi ser fram emot att genomföra. Denna skrift är utformad som ett lite längre tal till denna nyblivna 20-åring.