Socialtjänstdagen i nordväst 4 maj

Evenemang

Vi byter snöslask i november till vårsol i maj. Socialtjänstdagen i nordväst byter årstid. 

FoU Nordväst & FOU nu bjuder in en halvdag med forsknings- och utvecklingstema. Anmäl dig via länken längre ner.

I FOKUS:  vuxna personer som av olika skäl behöver stöd och insatser från socialtjänsten (och fler samhällsinstanser). 

Det blir en halvdag med nätverkande, kunskapsutbyte och inspirerande presentationer. Vi hoppas kunna bjuda på ett program med både bredd och ämnesspecifika punkter. Förhoppningsvis blir det igenkänning, nya tankar och medvetandegörande om vad angränsande verksamheter arbetar med.

På programmet har vi:

  • Anders Printz, samsjuklighetsutredaren som kommer tala framåtblickande om stöd och insatser till personer med missbruk och psykisk ohälsa/sjukdom.
  • Lokala utvecklingsarbeten från flera kommuner, så som digitalt boendestöd, Instrument X inom ekonomiskt bistånd & case management inom arbetsmarknadsrehabiliterande insatser
  • Ekerömetoden - En arbetsmetod för handläggare inom socialtjänsten som möter personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Glimtar om vad som sker inom forskning och utveckling avseende vuxna med funktionsnedsättning/LSS.
  • IBIC (individens behov i centrum) - socionomfältstudenter berättar om hur socialsekreterare upplever implementeringen
  • Dansk forskningsprojekt (BIP) om vad som faktiskt gör att individer som är långtidsarbetslösa med anledning av en komplex problematik (t ex en kombination av psykisk och fysisk ohälsa, funktionsnedsättning och/eller missbruk) kommer i arbete. Det är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag.  Samordningsförbundet SUVS utbildar medarbetare i sina kommuner om detta.

Sprid till gärna till kollegorna i nordväst. Hoppas vi ses!Senast 28 april.

Kontaktperson på FoU Nordväst

Martin Åberg

Utredare


Datum

4 maj 2023

Plats

Sundbyberg, Långholmens folkhögskola i Sundbyberg, Löfströms allé 7

Tid

13.00 - 16.30