Webbinarium: Insatser för personer som utövar våld

Webbinarium

Välkommen till webbinarium med temat insatser till personer som utövar våld i nära relationer

På webbinariet kommer du få ta del av resultat från en helt ny kartläggning om hur kommunerna i Stockholms län arbetar för att personer som utövar våld i nära relationer ska förändra sitt beteende. Fokus ligger på hur socialtjänstens myndighetsutövning och dess utförarverksamheterna arbetar, men även på arbetet som andra aktörer bedriver och dit socialtjänsten kan hänvisa klienter. Kartläggningen syftar till att lyfta fram vad som redan finns på plats och vad som behöver utvecklas ytterligare för att fler våldsutövare ska få stöd att upphöra med våldet. Arbetet med kartläggningen är utfört av FoU Nordväst, på Länsstyrelsen Stockholms och Storsthlms uppdrag.

Bakgrunden till att kartläggningen utförs är att det sedan sommaren 2021 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, som innebär att socialnämnden ska verka för att personer utövar våld mot närstående ska ändra sitt beteende.

I anslutning till presentationen av kartläggningen kommer en panel diskutera resultaten i kartläggningen och vad som kan tänkas bli nästa steg i utvecklingen av insatser till personer som utövar våld i nära relationer.

Program:

09.00 – 10.00 Kristina Jerre, forskare i kriminologi och projektledare vid FoU Nordväst, presenterar resultat från kartläggningen av Stockholms läns kommuners insatser till personer som utövar våld i nära relationer.

10.00 – 10.30 Panel diskuterar kartläggningens resultat och implikationer för framtiden

Panelen leds av Daphne Wahlund, processledare vid Storsthlm, och består av:

Christina Ericson (utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm), Anna Gärdegård (chef för FoU Nordväst), Jenny Rangmar (forskare vid Socialstyrelsen), Rita Grünbaum (samordnare i Järfälla kommun).

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom kommun och andra organisationer som arbetar med frågor gällande personer som utövar våld i nära relationer.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 2:a februari 2024. Webbinariet är kostnadsfritt.


Kontaktperson

Maria Andersson

Utvecklingsledare


Datum

9 februari 2024

Plats

Digitalt via Teams

Tid

09.00 - 10.30