_Maria Andersson

Utvecklingsledare för FoU Social Talks

Kontakt
  • maria.m.andersson@sollentuna.se
  • 08-579 210 04


Kontaktperson för FoU Social Talks

Jag är socionom och har till största delen av mitt yrkesliv arbetat inom socialtjänsten med frågor som rör missbruk och kriminalitet. Inom socialtjänsten har jag arbetat med myndighetsutövning, som öppenvårdsbehandlare, biträdande enhetschef samt även som samordnare i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning avseende våldsbejakande extremism. Jag har fram till 2023 arbetat med myndighetssamverkan och metodutveckling i rollen som biträdande enhetschef för Sociala Insatsgrupper för vuxna i Rinkeby-Kista sdf, huvudsakligen riktat mot kriminella nätverk med avhopparverksamhet, förhindra nyrekrytering och underlätta avhopp i fokus.

Sedan november 2022 har jag haft ett uppdrag på FoU Nordväst att utveckla FoU Social Talks. Nu är jag anställd som utvecklingsledare och vikarierar för Jörgen Larsson och har även delar av hans uppdrag på mitt bord.

 

Läs mer om FoU Social Talks HÄR!