Ny studie – utifrån teori om lärande organisationer

– om introduktion av nya arbetssätt inom socialtjänsten

Kontaktperson


Anna Gärdegård

FoU-chefEn ny studie från FOU nu och FoU Nordväst presenterar exempel på hur lärandeorganisationsteori kan omsättas i praktiken när nya arbetssätt introduceras i socialtjänsten.

I studien presenteras exempel på hur medarbetare och chefer inom socialtjänsten omsätter teori om lärande organisationer i handling när nya arbetssätt introduceras.

Läs artikeln här: Through the lens of learning organization theory: strategies used when introducing new work methods as described by practitioners and leaders in social services (tandfonline.com)

Resultatet visar att centrala delar av lärandeorganisationsteori återfinns i varierande grad under hela införande processen; från initiering, via implementering till uppföljning.

Ett material för hur resultaten från studien kan användas i praktiken är under framtagande och läggs upp inom kort.

Studien är genomförd av FOU nu och FoU Nordväst inom ramen för att större arbete med extern finansiering från FORTE kring följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt, i samarbete mellan Karolinska Institutet, Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, FoU Nordväst samt FOU nu. Läs mer om huvudarbetet här: Följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

För mer information, kontakta Charlotte Klinga, FOU nu (charlotte.klinga@regionstockholm.se) eller Anna Gärdegård, FoU Nordväst.