Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med våldsutövare? #2

Hybridseminarium

TEMA: Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med våldsutövare?

FoU Nordväst fick under 2023 i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm att kartlägga insatser och verksamheter som finns tillgängliga för personer som utövar våld i nära relation i Stockholms län. Förhoppningen är att kartläggningen kan vara en grund för fortsatt arbete med att utveckla stöd och insatser till våldsutövare, samtidigt som de utsattas säkerhet värnas.

Hybridseminariet den 28 maj tar avstamp i denna kartläggning och erbjuder detta seminarietillfälle till alla kommuner i Stockholms län för att ge möjlighet att reflektera tillsammans över arbete med våldsutövare och gemensamt lärande inom och mellan de arbetsgrupper som deltar.

Vill du veta mer eller delta med din arbetsgrupp? Kontakta Maria Andersson. Kontaktuppgifter finns nedan.

-------------------------------------------------------------------

Social Talks är en seminarieform utvecklad i Danmark som består av inspelade erfarenhetsberättelser som ligger till grund för gemensamma gruppsamtal i seminarieform. Läs mer om hur vi arbetar med det HÄR.


Kontaktperson


Maria Andersson

Utvecklingsledare


FoU Social Talk hybridseminarium

Datum

28 maj 2024

Plats

En lokal i din kommun

Tid

13.00 - 15.30


Mer information


FoU Nordväst

Inbjudan till FoU Social Talks 28 maj 2024

FoU Nordväst

Info till dig som kan fatta beslut om att verksamheten ska delta