Publikationer

Barn, unga & familj
Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan

- Erfarenheter av ett utvecklingsarbete enligt Järfällamodellen

I den här rapporten beskrivs erfarenheter och lärdomar från ett samverkansprojekt mellan Preventionsenheten i Järfälla kommun och tre kommunala förskolor lokaliserade i kommundelen Jakobsberg.

Det konkreta arbetet har handlat om att hedersamordnare vid Preventionsenheten, har stöttat pedagoger och förskolerektorer med att genomföra ett utvecklingsarbete med stöd i Järfällamodellen i förskolans verksamhet. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att stärka verksamheternas kunskap om hedersnormer, hedersvåld och hedersförtryck (HRVF) och därigenom stärka medarbetarnas förutsättningar att tidigt identifiera och förebygga HRVF.

I rapporten utforskas frågor som rör utvecklingsarbete med Järfällamodellen, bl.a. genom en webbutbildning, och om det har bidragit till att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland förskolans medarbetare. Vidare utforskas även hur Järfällamodellen har fungerat i utvecklingsarbete i förskolans verksamhet och vilka lärdomar som dragits.