Publikationer

Barn, unga & familj




_Kontaktfamilj - En insats med flera utvecklingsmöjligheter

I den här rapporten undersöks hur kontaktfamiljsinsatsen används i nordvästkommunerna och hur den kan utvecklas så att den blir en verkningsfull och förebyggande insats så som man önskar. Vi presenterar också ett verktyg för hur man kan prioritera bland många utvecklingsmöjligheter.