Publikationer

Barn, unga & familj
_Kontaktfamilj - En insats med flera utvecklingsmöjligheter

 

I den här rapporten undersöks hur kontaktfamiljsinsatsen används i nordvästkommunerna och hur den kan utvecklas så att den blir en verkningsfull och förebyggande insats så som man önskar, ett verktyg som förbättrar utsatta barn och ungas situation som en enskild eller kompletterande insats.