Öppna jämförelser

Uppdrag inom Missbruk och beroende

Om Öppna jämförelser inom Missbruk och beroende

Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp.

 

  FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser

Uppdaterad version (hösten 2015).


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Dokumentsamling för Öppna jämförelser Missbruk och beroende

Av: Martin Åberg

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2018 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Martin Åberg

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2017 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2016 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Christina B. Embretsen

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2015 i nordvästkommunerna i Stockholms län