Öppna jämförelser

Uppdrag inom Missbruk och beroende

Om Öppna jämförelser inom Missbruk och beroende


Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp.


Av: FoU Nordväst

FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Dokumentsamling för Öppna jämförelser Missbruk och beroende


Av: Martin Åberg

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2020 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2019 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Martin Åberg

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2018 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Martin Åberg

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2017 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2016 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Christina B. Embretsen

Resultat av Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården 2015 i nordvästkommunerna i Stockholms län