Publikationer

IFO-övergripande
Information till kommuninvånare under coronakrisen

Enkätundersökning gällande kommuninvånares erfarenhet av informationsspridning och möjligheten att följa myndigheternas rekommendationer, april-juni 2020

 

När en arbetsgrupp på FoU Nordväst bildades för att fånga ögonblicksbilder av Covid-19-pandemins påverkan på det sociala arbetet i nordvästkommunerna, var fokus på medarbetare inom kommunernas olika verksamheter. Intervjuer gjordes med socialsekreterare, träff­lokalspersonal, chefer och strateger, vilket redogörs i FoU-rapporten Coronakrisens påverkan på socialtjänsten (2020). Men medan arbetet med datainsamling pågick, identifierades ett behov av att även få en bild av kommuninvånarnas erfarenhet. Hur uppfattades informations­spridningen och i vilken utsträckning upplevde sig individer kunna följa myndigheternas rekommendationer? Den här rapporten sammanfattar resultatet av en enkätundersökning som fokuserade på de frågorna.