Publikationer

Socialt arbete - övrigt
MI-användandet i nordvästkommunerna i Stockholms län

Denna kartläggning av MI-användandet i Stockholms läns nordvästkommuner visar att MI används brett över alla IFO-områden, av både handläggare och utförare. Kartläggningen påvisar både framgångsfaktorer och hinder avseende implementering och användning, som bland annat berör organiseringen av stödet till MI-coacher och MI-användare och kommunernas varierande utbildningsstrategier för att upprätthålla en god kvalitet i utövandet av MI.