Familjerättsbyråns arbete i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om studien av Familjerättsbyråns arbete i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge

FoU Nordväst har fått i uppdrag att göra en studie om Familjerättsbyråns arbete i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån är en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, men en övergripande avsikt med studien är att kunskapen också ska vara användbar för andra kommuners arbete med familjerättsliga frågor.

Syftet med studien är tvåfaldigt. I ett första led kommer en uppföljning att göras av den kartläggning av Familjerättsbyråns arbete som gjordes vid starten 2005. Fokus i denna uppföljning blir att undersöka om och i så fall hur juridiska och demografiska förändringar har påverkat arbetet, i synnerhet avseende ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge. I ett andra steg kommer studien att följa arbetet med ett nyligen initierat projekt vid Familjerättsbyrån, kallat Dialog utan Dom. Avsikten med denna delstudie är att undersöka hur projektet introduceras och används och i vilken utsträckning det minskar antalet ärenden till tingsrätten, samt vilka faktorer som kan förstås som verksamma i arbetet.


 

Kontaktperson


Annika Larsson

Projektsamordnare