Öppna jämförelser

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Öppna jämförelser BoU

Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp.

 

  FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser

Uppdaterad version (hösten 2015).


 

Kontaktperson


Sofi Hedman

Utredare

Agneta Mönefors Berntell 

Utredare


Dokumentsamling för Öppna jämförelser BoU


Av: Anna Svennblad & Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Christina B. Embretsen

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2015 i nordvästkommunerna i Stockholms län