Öppna jämförelser

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Öppna jämförelser BoU


Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp.


Av: FoU Nordväst

FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser

Kontaktperson


Sofi From

Utredare


Dokumentsamling för Öppna jämförelser BoU


Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2019 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Anna Svennblad & Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Christina B. Embretsen

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2015 i nordvästkommunerna i Stockholms län