Placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård i Stockholms län

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård i Stockholms län

FoU Nordväst haft fått uppdrag av Storsthlm att genomföra en studie om placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård i Stockholms län. Studien är en del i arbetet med att ta fram en ny överenskommelse mellan region och kommunerna som bland annat ska klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna, öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser samt klargöra formerna för hur barn och ungas behov av integrerade insatser ska tillgodoses. I överenskommelsen ska rutiner för hälsoundersökningar ingå


 

Kontaktperson


Sofi From

Utredare