Regional utvecklingsledare för barn och unga

Uppdrag inom Barn, unga & familj

Om Regional utvecklingsledare för barn och unga

Den regionala utvecklingsledarens uppgift är att bevaka, driva och sprida kunskaps- och utvecklingsarbete inom den sociala barnavården med stöd av nationellt nätverk av regional utvecklingsledare samordnat av SKL.


 

Kontaktperson

Sofi From

Utredare