KNUT

Uppdrag inom Försörjningsstöd

Om KNUT

KNUT står för Kommunalt Nätverk för Utveckling. Nordvästkommunen Sundbyberg är en av fyra partners i KNUT-samarbetet. Övriga kommuner är Södertälje, Salem och Nynäshamn. FoU Nordväst har i uppdrag att medarrangera en nationell endagskonferens för personal som arbetar inom ekonomiskt bistånd.

Läs mer på KNUT:s hemsida!


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare