Avhopparverksamheter och förebyggande av nyrekrytering

IFO-övergripande uppdrag


Om Avhopparverksamheter och förebyggande av nyrekrytering

Under 2022 startar ett uppdrag som handlar om att kartlägga hur nordvästkommunerna arbetar med frågor som rör att förebygga rekrytering till kriminalitet och olika sätt att stödja de som vill lämna kriminalitet. Uppdraget kommer bland annat fokusera hur socialtjänsten i nordvästra Stockholmsregionen kan arbeta mer samordnat i dessa frågor, såväl tillsammans som ihop med andra viktiga samhällsaktörer och myndigheter. Uppdraget avser att generera kunskap som kan vara till nytta för socialtjänstens verksamheter för att bättre kunna hantera samhällsproblem kopplade till kriminalitet genom att arbeta förebyggande avseende rekrytering till kriminalitet samt utveckla stöd i form av avhopparverksamhet.


 

Kontaktperson


Jörgen Larsson

Projektledare


Jörgen Larsson gästade Socialtjänstpodden i april 2023

Nyrekrytering och avhopparverksamhet inom gängen – hur arbetar man på ett bättre sätt?

Lyssna nedan!