Fältkurs för blivande socionomer

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Fältkursen för blivande socionomer

FoU Nordväst genomför en fältkurs per termin i samarbete med institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet samt kontaktpersoner i deltagande nordvästkommuner.


 

Kontaktperson


Palle Storm

Forskare