Kartläggning av MI-användande

IFO-övergripande uppdrag

Om Kartläggning av MI-användande

Uppdraget syftar till att få mer kunskap om hur MI (Motiverande samtal/intervju) praktiskt tillämpas och hur implementeringen organiseras i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att kunna kvalitetssäkra och förstärka MI användningen. Sju av åtta nordvästkommuner deltar; Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

I ett första skede genomfördes vid årsskiftet 2018-2019 en kartläggning av hur utbildning i och stöd i MI organiseras i nordvästkommunerna idag genom en enkät till kontaktpersoner i de deltagande kommunerna och aktiva MI-coacher. Under 2020 anordnar FoU Nordväst kommunövergripande implementeringsinsatser kopplade till de framgångsfaktorer och hinder för användning av MI som identifierades.

 

I ett andra steg medverkar FoU Nordväst och deltagande kommuner i en ansökan om forskningsbidrag genom Fortes utlysning av medel till tillämpad välfärdsforskning för att kunna genomföra en mer djupgående studie om Organizing for sustainable implementation of evidence-based methods in social services tillsammans med Stockholm, Jönköping och Linköping Universitet och OSLC, Oregon Social Learning Center. Besked om eventuella medel fås i maj 2020.

 

Länk till kartläggningen här:

https://www.fou-nordvast.se/publikationer/socialt-arbete-ovrigt/mi-anvandandet-i-nordvastkommunerna-i-stockholms-lan/


Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare