Kartläggning av MI-användande

IFO-övergripande uppdrag

Om Kartläggning av MI-användande

Uppdraget syftar till att få mer kunskap om hur MI (Motiverande samtal/intervju) praktiskt tillämpas och organiseras i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att kunna kvalitetssäkra och förstärka MI användningen. Sju av åtta nordvästkommuner deltar; Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

I ett första skede görs en kartläggning av aktuell status genom en enkät till kontaktpersoner i de deltagande kommunerna och aktiva MI-coacher. Kartläggning genomförs runt årsskiftet 2018-2019.

Ett andra steg blir att genomföra en mer djupgående studie. Detta steg kommer att kräva ytterligare personella resurser och sannolikt även externa medel. Möjliga frågeställningar är preliminärt: Hur fungerar MI i praktiskt klientarbete? Hur fungerar och struktureras handledningsstödet? Hur upplevs stöd från ledning och organisation för att träna MI efter grundutbildning?


 


Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare