MI i nordvästkommunerna

IFO-övergripande uppdrag

MI-coachnätverk

Den 6 februari 2021 var det uppstartsmöte för MI-coachnätverket i nordväst.

Syftet med MI-coachnätverk är att:
• Skapa möjlighet till reflektion angående rollen som MI-coach
• Dela kunskap, tips och verktyg med varandra och mellan kommunerna
• Få stöd att öka vår (MI-coachers) egen kompetens och färdigheter i metoden

Former för nätverksträffarna
Närvarande MI-coacher föreslog att under våren 2021 ansvarar FoU för de två första nätverksträffarna. Därefter tillämpas rullande värdskap mellan kommunerna med öppet innehåll/agenda. Träffarna kan vara ca 1,5 tim och två gånger per termin. Digitalt tills vidare.

Kodning hos MIC Lab
Som MI coach i nordväst har du möjlighet att skicka in ett samtal per termin för kodning till MIC Lab. Lars Forsberg, grundare av MIC Lab har gästat två av MI nätverksmötena under 2021 för att berätta om möjligheter att spela in och få samtal kodade.
Läs mer om MIC Lab på deras hemsida - här.

Tips inför MI-samtalet som ska kodas:
- spela in med mobilen
- viktigt med ett tydligt förändringmöte/målbeteende i samtalet, läs mer här om detta här
- ange mellan vilka tidpunkter du vill få samtalet kodat (minst 10 minuter, max 20 minuter)
- tänk på att inte spela in och ladda upp samtal där personuppgifter finns (namn, adress och telefonnummer etc) för att öka skyddet för enskilda
- när du frågar om samtycke för att spela in samtalet (med en klient eller annan) så berätta att det görs som ett led i din kompetensutveckling i arbetet och att du kommer radera samtalet efter det skickats in.


Om MI i nordvästkommunerna

FoU Nordväst fick 2018 i uppdrag att ta fram kunskap om hur MI praktiskt tillämpas och hur stödet att använda MI organiserats i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att kunna kvalitetssäkra och förstärka MI användningen. Sedan 2021 ger FoU stöd i samband med kommunernas nätverksträffar för MI-coacher, anordnar en boosterdag för möjlighet för MI coacher att spela in och koda samtal.

Under 2018-2021 har vi:
• Kartlagt hur MI praktiskt tillämpas och hur stödet att använda MI organiserats i de nordvästra kommunerna och sammanfattat resultaten i en rapport
• Arrangerat analysseminarier, FoU café, boosterdagar för nordvästkommunernas MI-coacher och hållit föreläsningar om MI för chefer
• Sökt forskningsmedel för att göra fördjupade studier om implementeringen av MI
• Startat upp ett MI coachnätverk för MI coacher i nordväst
• Börjat tips och bra material på denna kommunövergripande MI sida för MI-coacher (skicka gärna in tips på länkar etc!)


Kontaktperson


Anna Gärdegård

Forsknings- och utvecklingsledare


Material från FoU Nordväst

Inspelad livesändning från augusti 2020 om de viktigaste resultaten från kartläggningen och om implementering

https://www.facebook.com/128132837855434/videos/313758593381609

FoU Nordvästs rapport

https://www.fou-nordvast.se/publikationer/socialt-arbete-ovrigt/mi-anvandandet-i-nordvastkommunerna-i-stockholms-lan/

Powerpointbilderna FoU Café i maj 2019

https://www.fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2016/12/FoU-caf%C3%A9-190527-MI-i-nordv%C3%A4stkommunerna.pdf

Inspelad presentation om implementering

https://www.fou-nordvast.se/uppdrag/ifo-overgripande-uppdrag/nytta-med-evidens/

 

Externa länkar om implementering och att lära ut MI

MI med anhöriga

I samarbete med anhörigkonsulenter från Botkyrka kommun kommer nu som present till alla som vill ha den, en handbok om: ”Motiverande samtal med anhöriga.” Den kan laddas ner här: https://www.dropbox.com/s/icfkpps8o0r9jfe/PDF%20Handbok%20MI%20med%20anh%C3%B6riga.%20Liria%20Ortiz%202021.pdf?dl=0

Youtube-filmer

MI i grupp för MI coacher https://www.youtube.com/watch?v=PMw-0f3MWzE

MI i grupp för MI coacher, motstånd https://www.youtube.com/watch?v=rXTDnfo6Xkg

MINT om implementering av MI

MINT är den organisation som samlar MI-utbildare världen över och som också utbildar MI-utbildare.

https://motivationalinterviewing.org/implementing-motivational-interviewing

Övningar från MINTs TNT

Här finns många bra övningar att använda vid MI-träffar från MINT:s utbildning av MI-utbildare.

https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/training_exercise_handouts.pdf

Om hur man blir ett lärande kollegie/grupp

https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/learning_communities_guidelines_june_2019.pdf

MINT om att lära sig MI

https://motivationalinterviewing.org/learning-motivational-interviewing

MINT om att utbilda/coacha personer att använda MI

https://motivationalinterviewing.org/training-motivational-interviewing-0

 

Feedback och kvalitetssäkring

MI är unikt genom att man kan få väldigt specifik och noggrann feedback genom att spela in samtal och få dessa kodade via kodningslaboratorier.

Att spela in och lyssna på sina samtal själv kan vara ett första steg i att arbeta med inspelat material. Efterföljande gemensam diskussion på MI träffarna kan då handla om vad varje person lärde sig av sitt samtal. Sedan kan man börja lyssna på varandras samtal och få feedback kring på vad man gjorde bra från kollegor och MI coach. Nästa steg är att inkludera feedback på vad som kan utvecklas, om personen så önskar.

Grunden är att skaffa sig feedback - och någon slags feedback på vad man gör är bättre än ingen alls.

Kodning av samtal underlättar, synliggör och kvalitetssäkrar samtalet för alla inblandade och fastställer att det är MI som görs. I nedan länk kan du läsa mer.

https://front.miclab.se/miclab_index.html

 

En verksamhet kan även vilja kvalitetssäkra att medarbetare kan utföra MI.

Vill du ha bekräftelse på att du kan utföra MI?

MIC Lab utfärdar certifikat för uppnådd färdighet i MI.  MIC Lab vill med certifikat bidra till att kvalitetssäker MI når klienter. Ett certifikat blir en trygghet för alla som vill utföra MI. Man har då visat att man kan utföra MI. Ett certifikat blir även en bekräftelse för verksamheter som investerat i att medarbetare ska uppnå önskad kompetens och utföra MI.