Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

De regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningar i respektive län. De regionala stödstrukturerna ska:

  • kunna ge kommunerna och landstingens verksamheter ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

 

Kontaktperson


Sofi From

Utredare


Se en kort film om RSS