Stöd och behandling till personer som utövat våld i nära relation

IFO-övergripande uppdrag

Kontaktperson

Kristina Jerre

Forskare


Om uppdraget

FoU Nordväst arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och StorSthlm med detta projekt. Huvudfrågan i projektet är hur kommunerna arbetar med att ge stöd och behandling till personer som utövat våld i nära relation. Målet är att detta projekt ska ta fram kunskap som på sikt bidrar till att skapa ännu bättre förutsättningar för socialtjänsten att göra skillnad.