Systematisk uppföljning med ASI-Ubåt

Uppdrag inom Missbruk och beroende

Om Systematisk uppföljning inom Missbruk och beroende

FoU Nordväst har ett uppdrag att bistå ett antal nordvästkommuner att följa upp externa placeringar inom missbruks- och beroendevården. Detta görs med ASI-Ubåt.  FoU Nordväst ska sammanställa uppföljningarna och hålla ett analysmöte.


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare