Systematisk uppföljning med ASI-Ubåt

Uppdrag inom Missbruk och beroende

Kontaktperson

Katarina Lundmark

MedforskareOm Systematisk uppföljning inom Missbruk och beroende

FoU Nordväst har i uppdrag att bistå ett antal nordvästkommuner att utveckla sitt arbete med systematiska uppföljning. Upplägget går ut på att vi lär oss av varandra. FoU Nordväst arrangerar workshops där man får möjlighet att arbeta i sin arbetsgrupp enligt ett strukturerat material och träffas över kommungränserna. Gott om tid avsätts åt att fundera över vad man vill veta om sin verksamhet och hur man kan ta reda på detta. Mellan workshopstillfällena träffar arbetsgrupperna FoU Nordväst för handledning.
Exempel på frågor som kommunerna vill kunna besvara är:
• Förändras klienternas situation efter insatserna?
• Vilka problem har våra klienter?
• Vilka insatser får våra klienter?
• Når vi de mål vi satt upp tillsammans med våra klienter?
• Vad tycker klienterna om insatserna?
• Speglar våra insatser klienternas behov?
• Finns det nya tendenser utifrån materialet och annan information som kan föranleda förändringar?
Missbruksenheterna använder framför allt sina vanliga utrednings- och uppföljningsverktyg ASI och UBÅT för att kunna besvara sina frågor. För att komma igång med användningen av ASI och UBÅT har ett flertal enheter även under 2019 deltagit i FoU Nordvästs workshops om Implementering.