Öppna jämförelser

Uppdrag inom Socialpsykiatri

Om Öppna jämförelser inom Socialpsykiatri


Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp. Socialpsykiatriområdet ingick inte i det ursprungliga ÖJ-arbetet - men under 2020 kommer FoU Nordväst att erbjuda kommunerna att arbeta med samma arbetsmodell som för övriga IFO-områden.


Av: FoU Nordväst

FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Dokumentsamling Öppna jämförelser inom Socialpsykiatri


Av: Henrik Karlsson

Öppna jämförelser Socialpsykiatri 2019. Resultatet i nordvästra Stockholms län