Öppna jämförelser

Uppdrag inom Socialpsykiatri

Om Öppna jämförelser inom Socialpsykiatri

Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp. Socialpsykiatriområdet ingick inte i det ursprungliga ÖJ-arbetet - men under 2019 kommer FoU Nordväst att erbjuda kommunerna att arbeta med samma arbetsmodell som för övriga IFO-områden.

 


 

Kontaktperson


Martin Åberg

UtredareAv: FoU Nordväst

FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser