Barnfamiljer i akut hemlöshet – kartläggning i nordväst

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Barnfamiljer i akut hemlöshet - kartläggning i nordväst

Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande lever, enligt Socialstyrelsens definition, i akut hemlöshet. FoU Nordväst ska tillsammans med deltagande kommuner kartlägga antalet familjer och barn som bor i sådana boendeformer. Vidare ska fokus vara på boendesituationens eventuella påverkan på barnens skolgång och fritid.

 


 

Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare