Min utredning

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Min utredning

Min utredning och kontakt med socialtjänsten är ett forskning- och utvecklingsprojekt om barns delaktighet i sin egen utredning på socialtjänsten som har sitt ursprung i Upplands-Bro kommun och deras barnhäfte ”Min utredning och kontakter med socialtjänsten”. Studien utvärderar om ett strukturerat material som detta medför att barn i högre grad blir delaktiga i sin utredning och bedrivs i samarbete med Upplands-Bro, Botkyrka, Sollentuna, Järfälla och Ekerö kommuner. Upplands-Bro, Sollentuna och Botkyrka använder materialet och är experimentkommuner, de övriga är jämförelsekommuner.


 


Se en informationsfilm om "Min utredning och kontakt med socialtjänsten".