Socialtjänstens arbete med personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck

IFO-övergripande uppdrag


Om Socialtjänstens arbete med personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck

Metoder och arbetssätt i Järfälla och Sollentuna kommun.

Under år 2020 startade ett uppdrag som handlar om att tillsammans med Järfälla och Sollentuna kommun. Syftet med projektet är att sprida kunskap om arbetssätt, metoder och goda exempel till yrkesverksamma inom socialtjänsten som i sitt arbete möter personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare är syftet att arbetssätt och metoder ska vara förankrade i befintlig forskning och beprövade erfarenheter.

Utifrån restriktioner och begränsningar av Covid-19, startade det konkreta arbetet i detta uppdrag först under år 2021, och omfattar i dag totalt 7 intervjuer med samordnare inom hedersrelaterat våld och förtryck i nordvästkommunerna samt åtta gruppintervjuer med yrkesverksamma inom olika socialtjänstområden i Järfälla och Sollentuna kommun.

Under år 2022 kommer projektet att slutföras och det insamlade materialet analyseras och presenteras. Detta kommer dels att ske i form av en skriftlig rapport, dels i form av workshops och spridningskonferenser som riktar sig till socialarbetare, socialtjänstchefer och politiker i ägarkommunernas individ- och familjeomsorg,


 

Projektpresentation


Nedan kan du se en seminarieinspelning om HRVF med Mikael Skaghammar (Järfälla kommun) och Palle Storm (FoU Nordväst). Från skr.se.Mikael Skaghammar (enhetschef vid Preventionsenheten, Järfälla kommun) och Palle Storm (forskare vid FoU Nordväst).

PP-presentation från SKR:s webbinarium den 20:e oktober, ”Hedersrelaterat våld och förtryck i praktiken”