Publikationer

Socialt arbete - övrigt
I skuggan av Fadime och socialsekreterares arbete med hedersvåld

Yvonne Sjöblom, forskningsrapport

 

 

Rapporten är inskannad manuellt. Om texten i dokumentet är svår att läsa - kontakta Martin Åberg för att få en annan version.