Kartläggning av MI-användandet i nordvästkommunerna i Stockholms län

Publikation

Kontaktperson

Anna Gärdegård

Forsknings- och utvecklingsledare


MI-användandet i nordvästkommunerna i Stockholms län

FoU Nordväst har ett uppdrag som syftar till att få mer kunskap om hur MI (Motiverande samtal/intervju) praktiskt tillämpas och organiseras i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att kunna kvalitetssäkra och förstärka MI användningen. Sju av åtta nordvästkommuner deltar; Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

I ett första skede har en kartläggning genomförts med hjälp av enkäter till kontaktpersoner i de deltagande kommunerna och aktiva MI-coacher. Kartläggningen presenteras i denna rapport.

Resultatet av kartläggningen visar att MI används brett över alla IFO-områden, av både handläggare och utförare. Kartläggningen påvisar både framgångsfaktorer och hinder avseende implementering och användning, som bland annat berör organiseringen av stödet till MI-coacher och MI-användare och kommunernas varierande utbildningsstrategier för att upprätthålla en god kvalitet i utövandet av MI.

Läs mer i rapporten!

 


Av: Anna Gärdegård & Martin Åberg

MI-användandet i nordvästkommunerna i Stockholms län