Besvara vår enkät om samhällsinformation om Corona!

Nyhet

Kontaktpersoner


Baharan Kazemi

Forsknings- och utvecklingsledare
Palle Storm

Forskare


Enkät till dig som bor i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro eller Upplands Väsby

I Sverige bor det människor som är unga och gamla, som talar många olika språk, som är vana eller ovana att använda dator, som har olika funktionsvariationer och som på många andra sätt är lika och olika varandra.

Nu när sjukdomen Corona (Covid-19) har spridit sig i världen är det viktigt att alla människor får information om hur man bäst skyddar sig och minskar spridningen av viruset. Med den här studien vill vi undersöka hur olika personer får information om viruset och hur man upplever sina möjligheter att följa de råd som myndigheterna ger.

Vi vänder oss till dig som är boende i följande kommuner: Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Ekerö, Järfälla, Solna, Upplands Bro och Upplands Väsby.

Du som svarar på enkätfrågorna är anonym. Det betyder att vi inte vet vem du är.

Ditt svar kommer att användas till en rapport som kommer att publiceras på FoU Nordvästs hemsida.

Vi som genomför studien är forskare anställda på FoU Nordväst. Det är en enhet som arbetar med forskning för kommunerna nordväst om Stockholm. Vi forskar om frågor som rör socialtjänst och socialt arbete.

Om du har frågor om studien eller vill få kontakt med ansvariga forskare, se kontaktuppgifterna på den här sidan.

Enkäten hittar du här nedanför.