Dialogforum - Delaktighet i digitaliserat samhälle #4

Dialogforum

Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare


Delaktighet i ett digitaliserat samhälle
Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

Vi vet att vissa medborgare lever i eller riskerar digitalt utanförskap. Vi vet att socialtjänsten möter en del av dem. Socialtjänsten ska ha god kunskap om levnadsvillkor för t ex äldre, personer med funktionsnedsättning. Det startas nya stöd och initiativ för att öka delaktighet i digitaliserat samhälle. Hur lär vi av det vi ser? Hur vet vi att ett initiativ är bra, att det fungerar? Hur undersöker vi behov och förutsättningar för delaktighet i digitaliserat samhälle?

Vi kommer som tidigare varva korta input med dialoger i mindre grupper. Några som medverkar;

  • Digitala fixare som startat ett nätverk i länet och söker former för systematisera erfarenheter och lärdomar
  • Nystartat projekt i en kommun som med tjänstedesign vill förstå behoven innan start av nytt stöd.
  • FoU:er och forskare med fokus på dessa frågor


Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, – forskargrupp på KI, ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande FoU:erna för äldreomsorg och socialtjänst och Cactus, i samarbete med Forum Carpe, länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.