Rapportsläpp!

Nyhet

Av: Jörgen Larsson

Att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare – en projektsammanfattning för kunskaps och verksamhetsutvecklingKontaktperson

Jörgen Larsson

Forsknings- och utvecklingsledare


Det är dags att sammanfatta ett års arbete med uppdraget hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till avhoppare från kriminella nätverk. Vad har gjorts? Vilka lärdomar har dragits? Vilka förslag har arbetet mynnat ut i? 

Rapporten är en sammanfattning av ett ettårigt projektuppdrag med uppdraget att bidra till kunskap och verksamhetsutveckling i socialtjänsten i frågan om hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till avhoppare från kriminella nätverk. Fokus är genomgående det sociala arbetets betydelse för processen kring in- och utträde ur kriminella nätverk. Rapporten bygger på projektledare med kollegors arbete med att 1) beskriva relevant kunskapsläge inom området, 2) kartlägga ägarkommunernas nuvarande arbete och behov och 3) bedriva konkret utvecklingsarbete ute i kommunerna. Rapporten avslutas med en fjärde del som är summerande och framåtblickande med flera förslag framåt.

Denna rapport riktar fokus på vad som kan göras här och nu i nordvästkommunerna. Att söka bromsa utvecklingen från att gå lika långt som den gjort i Järva har varit en av drivkrafterna i förhållande till projektet och förslagen har relevans även för andra delar i Sverige med liknande problem.

Initiativet togs av FoU Nordvästs styrgrupp som består av nordvästkommunernas socialchefer. Projektet är unikt i sitt slag och satsningen får anses ligga i framkant med nationella mått mätt. Rapporten visar att det finns många problem och utmaningar. Evidensen kopplad till rådande situation, i en svensk kontext, är nära på obefintlig. Men i stället för att vänta in nationella direktiv och metodguider så finns här en progressivitet att lokalt ta sig an att inhämta kunskap inom ett mycket komplext och för många inom socialtjänsten nytt område och målgrupp.

I rapporten föreslås flera möjliga vägar framåt. Det är FoU Nordvästs förhoppning att rapporten kan bidra som källa till kunskap för olika målgrupper såsom praktiker och beslutsfattare, att förslagen tas till vara och kan ligga som grund för fortsatt fokuserat arbete att stävja en för vår tid unik våldssituation som tar unga människors liv, inte bara i nordvästra Stockholms län utan även i andra delar av landet.