Upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan

Nyhet

Av: Palle Storm & Emy Bäcklin

Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan - Erfarenheter av ett utvecklingsarbete enligt Järfällamodellen


Kontaktperson

Annika Larsson

Projektsamordnare


Ny publikation om erfarenheter av ett utvecklingsarbete enligt Järfällamodellen.

 

Vi är ju mer relationsskapande än någon annan. I skolan har du 30 elever, du har inga intima, nära relationer. Vi är ju så nära barnen, vi kramar om, vi tröstar, vi ska få dem att somna. Vi matar och gör allt kring omvårdnaden med barnen. Vi möter dem på ett helt annat sätt än någon annan skolform. På det sättet kommer ju även mycket mera fram. Vi märker direkt om ett barn har det tufft hemma.

Så säger en förskolepedagog i en av intervjuerna.

I den här rapporten beskrivs erfarenheter och lärdomar från ett samverkansprojekt mellan Preventionsenheten i Järfälla kommun och tre kommunala förskolor lokaliserade i kommundelen Jakobsberg.

Det konkreta arbetet har handlat om att hedersamordnare vid Preventionsenheten, har stöttat pedagoger och förskolerektorer med att genomföra ett utvecklingsarbete med stöd i Järfällamodellen i förskolans verksamhet. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att stärka verksamheternas kunskap om hedersnormer, hedersvåld och hedersförtryck (HRVF) och därigenom stärka medarbetarnas förutsättningar att tidigt identifiera och förebygga HRVF.

I rapporten utforskas frågor som rör utvecklingsarbete med Järfällamodellen, bl.a. genom en webbutbildning, och om det har bidragit till att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland förskolans medarbetare. Vidare utforskas även hur Järfällamodellen har fungerat i utvecklingsarbete i förskolans verksamhet och vilka lärdomar som dragits.