Våldsutövare – motivation, föreställningar och vändpunkter

Hybridseminarium

Våldsutövare – motivation, föreställningar och vändpunkter

Avsätt 2,5 timme och ta chansen att mötas för att samtala om det arbete ni gör med personer som utövar våld i nära relation. Samla socialsekreterare, behandlare, chefer, verksamhetsutvecklare, både de som arbetar direkt med målgruppen och medarbetare från andra enheter som berörs av frågan. Använd er samlade kompetens och se om ni kan finjustera eller utveckla något i er verksamhet.

FoU Nordväst fick under 2023 i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm att kartlägga de insatser och verksamheter som finns tillgängliga för personer som utövar våld i nära relation i Stockholms län. Förhoppningen är att kartläggningen kan vara en grund för fortsatt arbete med att utveckla stöd och insatser till våldsutövare, samtidigt som de utsattas säkerhet värnas.

Till kartläggningen

Seminariet den 4 oktober tar avstamp i denna kartläggning och erbjuder er möjligheten att reflektera tillsammans för gemensamt lärande inom och mellan de arbetsgrupper som deltar.

FoU Social Talks är ett hybridseminariekoncept bestående av inspelade erfarenhetsberättelser vilka fungerar som utgångspunkt för strukturerade gruppsamtal.

Den 4 oktober kommer ni få ta del av Yasmin Khanabhadis och Kim Tjernqvists berättelser.


Kontaktperson


Maria Andersson

Utvecklingsledare


Datum

4 oktober 2024

Plats

En lokal i din kommun

Tid

9.00 - 11.30


Mer information


FoU Nordväst

Inbjudan till FoU Social Talks 4 oktober 2024

FoU Nordväst

Info till dig som fattar beslut om medverkan